Jesienna oferta wyjazdów wspinaczkowych.

02-04.10.2020 wyjazd wspinaczkowy do Ziemi Kłodzkiej

23-25.10.2020 pożegnanie sezonu. Sokoliki

Zapraszamy