Kurs Podlesice 08_2018

Kurs Podlesice 08_2018

W akcji tym razem Róża i Iza. Dzielnie walczyły z przeciwnościami aury.