Kurs po drogach ubezpieczonych

Miejsce

skałki Jury Krakowsko – Częstochowskiej Podlesice lub Karpacz i Sokoliki

Forma zajęć

zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią

Wielkość grupy

na jednego instruktora do czterech osób

Czas trwania

4 dni

Prowadzący

instruktor wspinaczki sportowej PZA
Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje  również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
Cena kursu obejmuje opiekę instruktora, ubezpieczenie oraz cały sprzęt wspinaczkowy za wyjątkiem butów. Możliwość odpłatnego wypożyczenia butów na ścianie Trango (zachęcam do kupna własnych).  Cena nie zawiera kosztów dojazdów, noclegów  i wyżywienia.
Zasady uczestnictwa: Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu , podpisane przez instruktora, uprawniające do przystąpienia do kursu na własnej asekuracji w skałkach.

Treść zajęć

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • liny i repsznury
  • uprzęże biodrowe
  • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
  • ekspresy
  • taśmy
  • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
  • buty
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 3. Zasady asekuracji:
  • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
  • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
  • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 6. Nauczanie techniki wspinania:
  • wykorzystanie chwytów i stopni;
  • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 7. Podstawy technik linowych:
  • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Skale trudności używane w skałkach.
 9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Kurs wspinania na własnej asekuracji

Miejsce

Sokoliki

Forma zajęć

zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią

Wielkość grupy

na jednego instruktora do czterech osób

Czas trwania

4 dni

Prowadzący

instruktor PZA – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu

Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach.  Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach  skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

Zasady uczestnictwa: kurs jest przeznaczony dla absolwentów kursu wspinaczki po drogach  ubezpieczonych, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora,  uprawniające do uczestnictwa w kursie taternickim.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA.

Treść zajęć

Tematy wykładów:

 1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 2. Teoria asekuracji.
 3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 4. Niebezpieczeństwa wspinania.
 5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
 6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 8. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnch;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Podstawowy kurs wspinaczki w skałkach

Miejsce

Sokoliki

Forma zajęć

zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią

Wielkość grupy

czterech kursantów na jednego instruktora

Czas trwania

6 dni

Prowadzący

Instruktor PZA – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu

Cel kursu: Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora,  uprawniające do uczestnictwa w kursie taternickim.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA

Treści zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 • Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze  Skały, i inne organizacje).
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Treści zajęć praktycznych:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów,   wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja    (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie     chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie) praktyczna    umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi   wspinaczkowej), korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie).

Wszystko co należy wiedzieć przed kursem

Jak się zapisać na kurs ?

W celu rezerwacji miejsca na kursie wyślij maila z podanym terminem. Po mailowym potwierdzeniu prześlij 200 złotowy zadatek na numer konta podany w zakładce kontakt. Resztę wpłacasz pierwszego dnia, przed rozpoczęciem zajęć.

Co jest w cenie kursu?

cena kursu zawiera opiekę instruktora,cały sprzęt wspinaczkowy (oprócz butów), ubezpieczenie.

Co nie jest w cenie kursu?

dojazd (możliwość wspólnej podróży samochodem), noclegi, jedzenie.

Gdzie śpimy ?

 • kurs w Sokolikach:Tabor pod Krzywą http://taborpodkrzywa.pl/, schronisko „Szwajcarka” http://schronisko-szwajcarka.pl/, agroturystyka „Pod Krzywym Dachem” w Karpnikach.
 • kurs na Jurze: Gościniec Jurajski http://www.gosciniecjurajski.pl/kontakt
 • dla chętnych możliwość spania w okolicznych agroturystykach- na życzenie pomoc w rezerwacji noclegu.

Co należy zabrać ?

 • osoby niepełnoletnie: oświadczenie podpisane przez obojga rodziców wyrażających zgodę na udział w kursie (szkolę osoby powyżej 16 roku życia).
 • potwierdzenie wpłaty zadatku,
 • buty wspinaczkowe,
 • plecak (ok. 40 litrów),
 • w przypadku spania pod namiotem sprzęt biwakowy (śpiwór, karimata, namiot, sprzęt do gotowania), latarkę „czołówkę”,
 • buty sportowe (nie sandały!!!) , coś od wiatru deszczu, zimna, czapkę rękawiczki- zależnie od temperatur.
 • krem z filtrem, preparat na kleszcze.

Jak przebiega kurs ?

Rozpoczynamy pierwszego dnia około godziny 10 (później już tak dobrze nie ma). Wpłacacie resztę opłaty za kurs, wypełniamy papierki (zgoda rodziców, odpowiedzialność za sprzęt itp.),dostajecie program kursu, sprzęt wspinaczkowy i ruszamy w skały. Nie schodzimy ze skał na posiłki – trzeba prowiant nosić ze sobą. W skałach spędzamy około 8-10 godzin.