O Szkole

Wspinam się od 1991. Po ukończeniu wszystkich wymaganych wówczas szkoleń i kursów: kurs skałkowy, tatrzański, każdą wolną chwilę zajmuje mi wspinanie – czy to na ściance, w skałach czy w górach.

Od 2013 jestem instruktorem sportu o specjalności wspinaczka sportowa nr leg. 1636/PAS/2013. Podczas szkoleń staram się przekazać swoje wieloletnie doświadczenie wspinaczkowe, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo podczas wspinaczki.

W 2020 roku otrzymałem stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu

Szkoła wspinania JEDYNKA prowadzi sekcje wspinaczkowe oraz kursy asekuracji na ścianie BIG Wall w Szczecinie. Kursy w skałkach odbywają się w Podlesicach – na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Karpaczu i Sokolikach.

Wyjazdy  wspinaczkowe organizujemy do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce (Sokoliki, Jura , Kotlina Kłodzka) i zagranicą.

Kursy wspinaczki po drogach ubezpieczonych, sekcje wspinaczkowe na ściance, wyjazdy wspinaczkowe prowadzę osobiście, natomiast kursy wspinaczki na własnej asekuracji, kursy tatrzańskie i inne prowadzą wyłącznie licencjonowani instruktorzy z odpowiednim stopniem instruktorskim Polskiego Związku Alpinizmu.

Podczas szkolenia wykorzystuję wyłącznie sprzęt posiadający atesty CE i UIAA. Cały sprzęt wspinaczkowy zapewnia szkoła – Ty musisz posiadać jedynie buty wspinaczkowe.

Tomasz Ferber

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoły