Kurs po drogach ubezpieczonych

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje  również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
Cena kursu obejmuje opiekę instruktora, ubezpieczenie oraz cały sprzęt wspinaczkowy za wyjątkiem butów. Możliwość odpłatnego wypożyczenia butów na ścianie Trango (zachęcam do kupna własnych).  Cena nie zawiera kosztów dojazdów, noclegów  i wyżywienia.
Zasady uczestnictwa: Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu , podpisane przez instruktora, uprawniające do przystąpienia do kursu na własnej asekuracji w skałkach.

Treść zajęć

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • liny i repsznury
  • uprzęże biodrowe
  • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
  • ekspresy
  • taśmy
  • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
  • buty
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 3. Zasady asekuracji:
  • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
  • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
  • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 6. Nauczanie techniki wspinania:
  • wykorzystanie chwytów i stopni;
  • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 7. Podstawy technik linowych:
  • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Skale trudności używane w skałkach.
 9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.